Ruggenmergletsels en uw blaas en darm Ruggenmergletsel

Een dwarslaesie betekent dat er schade is aan het ruggenmerg, soms in combinatie met schade aan de zenuwwortels in het onderste deel van het ruggenmerg.

Wat is het ruggenmerg en wat doet het?

Het ruggenmerg is ongeveer zo dik als een vinger en ligt in een met vloeistof gevuld kanaal in de wervelkolom. Het ruggenmerg bevat cellen die signalen van het hele lichaam verzenden en ontvangen. Dankzij deze signalen kunnen we onder andere onze armen, benen en andere spieren in het lichaam bewegen. Deze signalen regelen ook het vermogen van het lichaam om de blaas en de darmen te legen.

Blaas- en darmproblemen bij dwarslaesie

Als het ruggenmerg beschadigd is, komen de signalen niet aan of zijn deze verstoord, wat resulteert in problemen bij het legen van zowel de blaas als de darmen.

Verschillende niveaus van letsel

Er zijn verschillende soorten schade aan het ruggenmerg. Hoe hoger in het ruggenmerg een blessure optreedt, hoe meer spieren worden aangetast. In het geval van een dwarslaesie is het ruggenmerg zo beschadigd dat de benen worden aangetast. In het geval van tetraplegie worden zowel armen als benen aangetast.

Volledige schade aan het ruggenmerg betekent dat het ruggenmerg volledig is afgesneden. Er kunnen geen signalen langs reizen, wat betekent dat alle gevoel en vermogen om te bewegen onder het punt van verwonding is verdwenen.

Als de schade onvolledig is, ervaart u een bepaald verlies van het vermogen om uw spieren te kunnen aansturen. Maar sommige signalen zullen nog steeds doorkomen. Als u enige motorische controle in uw handen en armen heeft, kunt u hoogstwaarschijnlijk zelfkatheterisatie kiezen als een optie om uw blaas te legen en darmspoelen voor het voorkomen van darmproblemen.

De anatomische locatie en ernst van uw letsel bepalen het type blaas- en darmaandoening dat u zult hebben. Simpel gezegd, hoe hoger het letsel zich bevindt, hoe ernstiger het kan zijn voor uw gezondheid. Dit komt door verlies van sturing en controle van de hersenen geassocieerd met plassen en poepen.

Een hoge dwarslaesie (borstkas of hoger) zal meestal resulteren in een beperking van de beweging van de spieren rond uw blaas en darmen, wat resulteert in de volgende symptomen:

 • Een reflexcentrum neemt het over en de blaas en sluitspier (dat is de spier die de urinestroom uit je blaas reguleert) werken tegen elkaar in en bouwen hoge druk op in de blaas.
 • Het risico dat urine teruggaat naar de nieren, een gevaarlijke aandoening die ze mogelijk kan aantasten.
 • Een verhoogd risico op infectie en incontinentie.

Eerstelijnsbehandeling (huisarts) is het verlagen van de blaasdruk met geneesmiddelen en het legen van de blaas met intermitterende katheterisatie (IC).

Wat de darm betreft, zal een hoge dwarslaesie vaak resulteren in een reflexdarm die de volgende symptomen heeft:


 

 • Langzamere colon transittijden (doorlooptijd van ontlasting), tot dubbele 'normale gezonde' transittijd is gebruikelijk. Dit zal leiden tot obstipatie en fecale impactie (een klont harde ontlasting).
 • Verlies van gevoel wanneer de darmen vol zijn. De boodschap tussen de darmen en het centrale zenuwstelsel (CZS) die de darmen meestal vertelt dat deze vol zijn, wordt niet ontvangen.
 • De darmen zullen zich blijven legen wanneer gestimuleerd.
 • Een hoge rectale druk.
 • De spier die het openen en sluiten van de anus regelt, blijft strak.
 • Wanneer de darmen vol raken, lopen deze automatisch leeg, wat ontlastingsongelukjes kan veroorzaken.

Een lage dwarslaesie zal meestal resulteren in de volgende symptomen:

 • Verlies van spiertonus (spierspanning) in de blaas en sluitspier.
 • Ontbrekende samentrekking van de blaasspier (vanwege het feit dat dit gebied verantwoordelijk is voor reflexblaaslediging).
 • Schade onder het reflexcentrum beïnvloedt sommige of alle zenuwen in dit gebied, afhankelijk van het type schade (laesie).

  • Als alle zenuwwortels zijn aangetast, kan de blaas geen contractie vertonen.
  • Als sommige zenuwvezels worden aangetast (onvolledige laesies), kan vulling van de blaas worden geregistreerd, maar activering van de detrusor en / of sluitspier (de spieren die het legen van urine uit uw blaas regelen) is niet mogelijk.
 • Retentie of onvolledige lediging, urineweginfecties en (overloop)incontinentie.

Eerstelijnsbehandeling is intermitterende katheterisatie. Recente studies concluderen dat tot 30% van degenen die de controle over hun blaas verliezen, deze enige tijd na het letsel weer terugkrijgen.

Een lage dwarslaesie kan ook resulteren in een slappe darm, met de volgende symptomen:

 • Verlies van gevoel wanneer de darm vol is
 • De darm zal niet volledig leeglopen, zelfs niet wanneer gestimuleerd. Dit komt omdat de dwarslaesie de paden van de darm naar het reflexcentrum in de wervelkolom heeft beschadigd, d.w.z. er kan geen reflexactie zijn
 • De rectale druk is laag
 • Last krijgen van fecale incontinentie

Uw blaas en darmen onder controle krijgen als u een dwarslaesie heeft

Darmproblemen met dwarslaesie kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en is belangrijk om te behandelen. Er zijn verschillende behandelingen om symptomen van obstipatie en ongewenst ontlastingsverlies te voorkomen. Darmspoelen is een optie die u met uw zorgverlener kunt bespreken enwaar u hier meer over kunt lezen.

Producten voor de darmspoelen

Het hebben van een dwarslaesie kan van invloed zijn op de controle die u over uw blaas heeft. Er zijn verschillende manieren om dit te behandelen en u te helpen bij het legen van uw blaas. Zo verbert u de controle die u heeft over het legen van uw blaas en kunt u infecties of complicaties voorkomen.

Intermitterende katheterisatie (IC) is een optie die u met uw zorgverlener kunt bespreken en waar u hier meer over kunt lezen .

Producten voor de blaas

Omdat er een nauw verband is tussen de blaas en de darmen, en problemen die zich in het ene gebied voordoen ook het andere kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om symptomen van beide gebieden te behandelen.

Voor professionals in de gezondheidszorg