Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring

Wellspect HealthCare zal uw persoonlijke gegevens verwerken met het doel om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden met betrekking tot de informatie op onze website en om uw verzoeken zo snel mogelijk te verwerken. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u nieuwsbrieven en andere updates van Wellspect te sturen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is “toestemming”, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken binnen Wellspect HealthCare of aangestelde servicepartners. Wellspect HealthCare is onderdeel van een wereldwijd bedrijf en de gegevens kunnen dus worden overgebracht naar een ander bedrijf binnen de groep of aangestelde servicepartners buiten de EEA. Alle overdracht van persoonlijke gegevens zal worden gedaan om de bovengenoemde doelstellingen te ondersteunen en we zullen ervoor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met ons beleid voor bewaring en zullen dus niet langer worden bewaard dan noodzakelijk gezien het doel van de verwerking. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens verwijderd tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, toegang wilt krijgen tot welke persoonlijke gegevens wij voor u verwerken, uw toestemming wilt intrekken, bezwaren heeft tegen de verwerking of uw persoonlijke gegevens wilt rectificeren of wissen, onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wilt beperken of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt claimen, neem dan contact op met de klantenservice van Wellspect op benelux-info@wellspect.com of 079 - 363 7010, de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook contact opnemen met de Wellspect Functionaris voor Gegevensbescherming, via privacyoffice@dentsplysirona.com. Als u klachten heeft over onze verwerking waar u niet rechtstreeks over wilt spreken, kunt u zich wenden tot uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.